Kontaktirajte nas

Kontakti

Šaćir Raščić – Direktor
Mob: 061/202-775
 
Adnan Huseinović – Finansije i računovodstvo
Mob: 061/573-094
 
Goplast – maloprodaja građevinskog materijala
Tel: 038/941-720
 
Nijaz Šabanović – sekundarne sirovine
Mob: 061/557-777

Podaci o firmi

Naziv: „JANJINA“ d.o.o. Goražde
Adresa: Prve drinske brigade bb, 73 000 Goražde
JIB: 4245007210008
PIB: 245007210008

Transakcijski računi

Ziraat bank: 186-000-105-913-1093
Asa banka:  134-620-100-122-1690
Union banka: 102-007-000-001-0641

Kontakt forma